شرکت شارپ که پنجمین شرکت تولید کننده  تلویزیون در جهان شناخته می شود این بار با دستگاه کپی خود یعنی 452X به بازار رقابتی در عرصه ماشین های اداری ورود کرده است از ویژگی های این مدل میتوان به: کپی و بازنشر 45 برگه در دقیقه، چاپ در شبکه، امکان استفاده از دو رول دستگاه برای ارتقا سرعت چاپگرو…