تلویزیون های شرکت شارپ توانستند در مدت زمان کوتاهی جای خودشان را در میان بازار جعبه های جادویی  شرکت های دیگر پیدا کنند و از این جهت بر سر زبان ها بی افتند. مدل 40 اینچی LC با وروردی های مختلف و پوشش های مختلف فرمتی در حال حاضر یکی از بهترین های این شرکت محسوب می شود.